Disclaimer

Institut für Ganzheitliche Integrative Atemtherapie

Dülkenerstrasse 97, 41747 Viersen, Deutschland

Gebruik dan het contactformulier
Telefon  +31 35 6950093
Email 

Geautoriseerde partners: Hans Mensink

Copyright
Tobias Fritz / e-colori.com
Wandelaars bergen– Rainer Sturm / pixelio.de

Concept, Web Design en Administratie

Tobias Fritz, e-colori.com. U kunt ook zijn persoonlijke blog te bezoeken www.atemglueck.de

 

Disclaimer

Door de website van het Instituut voor Integratieve Ademtherapie te bezoeken stemt u in met deze disclaimer.

Uit deze website mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, of op welke ander wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch, mechanisch of digitaal, na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Instituut voor Integratieve Ademtherapie.

Het Instituut voor Integratieve Ademtherapie spant zich in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het Instituut is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Het Instituut sluit iedere aansprakelijkheid uit als gevolg van (het gebruik van) de op deze website gepubliceerde informatie.

Het Instituut is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van voornoemde bestanden in.

U zal het Instituut voor Integratieve Ademtherapie, diens werknemers, vertegenwoordigers en de auteur van deze disclaimer vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van, of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.