De opleiding: Training Integratieve Ademtherapie

Opleiding Ademtherapie

© Gabriel Flain – www.unevisual.com

De driejarige opleiding is bedoeld voor mensen in sociale en therapeutische beroepen, die graag professioneel met de verbonden adem willen werken, en zo zelfervaringsprocessen begeleiden. Deze training is ook zeer geschikt voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen, begrijpen en ontwikkelen.

 

 

 

Voor wie is de training / opleiding bedoeld?

 • Voor mensen in sociale en therapeutische beroepen die graag professioneel met de verbonden adem willen werken. Dit om (nog beter) bewustwordings- en zelfervaringsprocessen te kunnen begeleiden.
 • Voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen, begrijpen en ontwikkelen.
 • Voor iedereen die door een intensieve persoonlijkheidstraining zijn of haar communicatieve vaardigheden wil vergroten en het functioneren in het dagelijks leven wil verbeteren.
 • Voor mensen die reeds therapeutisch geschoold zijn, en adem en spiritualiteit, zowel in hun persoonlijk leven als in hun werk, willen integreren
 • Voor mensen die op personeels- en managementniveau werken en voor wie het belangrijk is om – vanuit een bewuster ‘ik’ – makkelijker beslissingen te nemen en beter te communiceren en te delegeren
 • Voor mensen in creatieve en kunstzinnige beroepen die hun mogelijkheden willen vergroten om zich beter in hun werk te kunnen uiten en zich op een meer professionele wijze willen presenteren
 • Voor mensen in zelfstandige beroepen, die meer inzicht willen krijgen in hoe het succes van hun bedrijf wordt beïnvloed door hun persoonlijke bewustzijn en de manier waarop ze relaties aangaan
 • Voor vroedvrouwen en zwangerschapsbegeleiders, die hun werk willen vergemakkelijken door hun onbewuste spanning rondom het geboorte proces los te leren laten
 • Voor mensen uit de gezondheidszorg die andere methodieken willen leren hanteren en integreren
 • Voor leraren en trainers, die willen leren het intermenselijke contact in hun werk meer aan bod te laten komen

Inhoud van de opleiding Training Integratieve Ademtherapie

Door bewust de inademing met de uitademing in een ontspannen ritme te verbinden, wordt de aandacht in het NU en in het lichaam gebracht. Daarbij ontstaat contact met lichamelijke gevoelens en de daaraan gekoppelde gedachten en emoties. Deze krijgen – één voor één – gerichte aandacht, terwijl de begeleider de cliënt helpt zich in deze ervaring te ontspannen.
Door bewust te blijven ademen, identificeert de cliënt zich niet langer met de voorbijkomende gedachten en gevoelens. Hij kan er vanuit een bewust lk naar kijken. Dit schept de innerlijke veiligheid om oude pijnlijke ervaringen te integreren.

Ademtherapie gemeenschap in het opleidingIn onze driejarige opleiding wordt door het werken met een vaste (jaar)groep voldoende veiligheid gecreëerd om de theorie en de praktijk van het ademwerk werkelijk te ervaren en eigen te maken.

Naar onze mening bestaat er geen snelweg naar de verlichting. De menselijke psyche is zo complex, en onze overtuigingen en angsten zijn vaak zo diep begraven dat een meerjarige training, waarin groepswerk en privésessies elkaar afwisselen, nodig is om een echte en uitgebalanceerde persoonlijkheid te ontwikkelen.

Gedurende de afgelopen 35 jaar hebben wij de inhoud en de opbouw van de trainingen steeds verder ontwikkeld, niet alleen door onze ervaring en onze kennis maar ook door de feedback van onze deelnemers. De drie opleidingsjaren zijn op een logische en doelgerichte wijze op elkaar afgestemd. Enkele honderden deelnemers hebben hier door de jaren heen al veel profijt van gehad.

 

In de opleiding Integratieve Ademtherapie wordt aandacht besteed aan:

 • Ademwerk, alsmede warm- en koudwater ademwerk
 • Voice Dialogue en the Psychology of Selves, Hal & Sidra Stone
 • Relatiewerk
 • Chanting – Zingen in combinatie met de ademhaling
 • Neuro Linguistisch Programmeren (NLP)
 • Ademtherapeutisch werken met privé cliënten
 • Doelen stellen
 • Communicatie en lichaamstaal
 • Energiewerk
 • Beginselen van de Polariteitsmassage

Voor verdere vragen over de inhoud en de duur van de opleiding kunt u persoonlijk contact opnemen via e-mail of telefoon

Opbouw van de opleiding en data

De opleiding van het Instituut voor Integratieve Ademtherapie duurt drie jaar. De diverse trainingen vinden plaats in Hotel Schloss Gnadenthal – Kleve (Kleef), net over de grens bij Nijmegen. Eénmaal per jaar is er een training in Centrum de Bron in Nijeholtpade (Friesland).

Een trainingsjaar bestaat uit een aantal weekends, één driedaagse, één vierdaagse en twee zevendaagse seminars. In het eerste en tweede jaar zijn er 25 en in het derde jaar 30 trainingsdagen.

Totaal Tijdschema

2020-2021 Timetable Instituut voor Ademtherapie.pdf

2021-2022 Timetable Instituut voor Ademtherapie.pdf

(onder voorbehoud van wijzigingen)

Hier vindt u
Alle actuele seminars en workshops

Structuur van de driejarige workshops en opleiding

Het Basisjaar

Open Dag - BasisJaar - Ademwerk

Ontdek uw onvoorstelbare mogelijkheden

Het Basisjaar is een intensief jaar van persoonlijke ontwikkeling. Een jaar dat je puur voor jezelf doet en waarin je de verschillende technieken (naast ademwerk ook NLP, Voice Dialogue, Tapping / EFT) leert kennen en voor jezelf leert gebruiken.

Belangrijke vragen zijn

 • Hoe werkt de adem?
 • Hoe ga ik om met adem, gevoelens, gedachten en met mijn lichaam?
 • Wat is de kwaliteit van mijn relaties met mijn ouders, mijn familie, mijn partner, seksualiteit, geld en God?
 • Hoe ga ik om met nabijheid en aanraking?
 • Waarheen leidt mijn verdere levensweg en wat is mijn roeping?

In het begin van het Basisjaar krijgen de deelnemers vooral sessies van de studenten uit het derde en tweede jaar. Na verloop van tijd beginnen ze ook sessies met elkaar uit te wisselen. Er is altijd weer gelegenheid om anderen aan het werk te zien en daarvan te leren.
De deelnemers houden een dagboek bij waarin zij de voortgang van hun ontwikkelingsproces beschrijven en eventuele vragen verzamelen.
Daarnaast is er een uitgebreide boekenlijst om dieper in verschillende onderwerpen te kunnen duiken.
De deelname aan kleine ondersteuningsgroepen is een extra support tussen de trainingsdagen in.

Het Basisjaar is een afgerond geheel. Wanneer het enthousiasme groeit, kunnen deelnemers aan het Basisjaar doorstromen naar een tweede en derde opleidingsjaar Integratieve Ademwerk.

 

Kosten

 1. Jaar: 3.390,- EUR (25 dagen)
 2. Jaar: 3.390,- EUR (25 dagen)
 3. Jaar: 3.990,- EUR (30 dagen)

De opleidingskosten dienen ieder jaar vóór het begin van het betreffende opleidingsjaar voldaan te worden. In overleg met het instituut kan er eventueel een betalingsregeling worden getroffen.

Niet inbegrepen in de opleidingskosten zijn

de kosten voor verblijf in de centra, kosten van privé sessies die minstens éénmaal per maand dienen te worden ontvangen ter ondersteuning van het eigen ontwikkelingsproces.

Deelnemers uit heel EuropaZertifizierte Atemtherapie Ausbildung der Global Professional Breathwork Alliance

Sinds 1993 zijn de Nederlandse en de Duitse opleiding tot één internationale opleiding samengevoegd. Ook andere nationaliteiten zijn van harte welkom. Er wordt Nederlands en Duits gesproken. Momenteel zijn er deelnemers uit Nederland en Duitsland, maar ook uit België, Engeland, Zwitserland, Oostenrijk en Noorwegen.